Dnevni servis | Dusseldorf, 21.01.2019 - 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih...
boot_dusseldorf27-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: stand HTZ-a. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 10
boot_dusseldorf22-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf9-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: paviljon sa megajahtama. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
boot_dusseldorf8-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: Monte Carlo. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
boot_dusseldorf7-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: Princess jahte. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf6-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: Pershing 8 X. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 6
boot_dusseldorf5-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: svjetska premijera Beneteau Flayer 10. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf4-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
boot_dusseldorf3-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 7
boot_dusseldorf26-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf25-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: svjetska premijera Beneteau Flayer 10. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 6
boot_dusseldorf24-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf23-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
boot_dusseldorf21-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf20-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf2-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: Seven marine vanbrodski motori. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 6
boot_dusseldorf19-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf18-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 6
boot_dusseldorf13-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: stand HTZ-a. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf12-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: paviljon sa megajahtama. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
boot_dusseldorf11-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: paviljon sa megajahtama. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
boot_dusseldorf10-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: paviljon sa megajahtama. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
boot_dusseldorf1-210119.jpg
Dusseldrof, 210119. 50. Boot Dusseldorf, medjunarodni sajam nautike, brodica i vodenih sportova. Na fotografiji: Seven marine vanbrodski motori. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5