Dnevni servis | Osijek, 22.01.2019 - Od nocas u Osijeku i cijeloj Slavoniji pada snijeg koji se zadrzava na...
osijek_snijeg9-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: prolaznici u gradu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 11
osijek_snijeg8-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
osijek_snijeg7-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
osijek_snijeg6-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
osijek_snijeg5-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
osijek_snijeg4-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 8
osijek_snijeg3-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
osijek_snijeg2-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7
osijek_snijeg14-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: prolaznici u gradu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7
osijek_snijeg13-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: benzinska stanica INA-e i vozila u prometu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7
osijek_snijeg12-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: prolaznici u gradu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 9
osijek_snijeg11-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: prolaznici u gradu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
osijek_snijeg10-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: prolaznici u gradu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
osijek_snijeg1-220119.jpg
Osijek, 220119. U Osijeku i Slavoniji od nocas pada snijeg koji se zadrzava na tlu. Na fotografiji: prolaznici u gradu. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6