Dnevni servis | Karlovac, 14.05.2019 - U naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista...
korana_karlovac9-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 3
korana_karlovac8-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac7-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac6-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac5-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac4-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac3-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac2-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac17-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac16-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac15-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac14-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac13-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac12-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac11-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac10-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena dvorista kuca u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
korana_karlovac1-140519.jpg
Karlovac, 140519. U karlovackom prigradskom naselju Logoriste nabujala rijeka Korana vec se izlila u dvorista brojnih kuca. Na terenu su ekipe vatrogasaca koji gradjanima pomazu u borbi s vodenom stihijom. Na fotografiji: Poplavljena cesta u Logoristu. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0