Dnevni servis | Split,14.05.2019 - Predavanje dr. Vican naziva Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH
vidik_fest8-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
vidik_fest7-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
vidik_fest6-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
vidik_fest5-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
vidik_fest4-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
vidik_fest3-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
vidik_fest2-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
vidik_fest1-130519.jpg
Split, 140519. Predavanje pod nazivom Reformiranje odgojno obrazovnog sustava u RH koje je odrzala dr. Dijana Vican, rektorica Sveucilista u Zadru. Dogadjaj se odrzava u sklopu Vidik festa koji organizira Hrvatska udruga Benedikt. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1