Dnevni servis | Srinjine10.06.2019 - Proslava Dana mjesta Srinjine
srinjine_proslava7-100619.jpg
Srinjine,100619. Proslava Dana mjesta Srinjine, te dan skole i dan Zupe porodjenja BDM tradicionalno pocinje otvaranjem bacve ( ili kao danas demejane) na trgu u sredistu sela. Slijedi prigodna priredba u skoli i misa u crkvi. Na fotografiji: stand sa secernom vunom na prigodnom sajmu. Foto: Josko Supic / CROPIX
hits: 6
srinjine_proslava6-100619.jpg
Srinjine,100619. Proslava Dana mjesta Srinjine, te dan skole i dan Zupe porodjenja BDM tradicionalno pocinje otvaranjem bacve ( ili kao danas demejane) na trgu u sredistu sela. Slijedi prigodna priredba u skoli i misa u crkvi. Foto: Josko Supic / CROPIX
hits: 2
srinjine_proslava5-100619.jpg
Srinjine,100619. Proslava Dana mjesta Srinjine, te dan skole i dan Zupe porodjenja BDM tradicionalno pocinje otvaranjem bacve ( ili kao danas demejane) na trgu u sredistu sela. Slijedi prigodna priredba u skoli i misa u crkvi. Foto: Josko Supic / CROPIX
hits: 6
srinjine_proslava3-100619.jpg
Srinjine,100619. Proslava Dana mjesta Srinjine, te dan skole i dan Zupe porodjenja BDM tradicionalno pocinje otvaranjem bacve ( ili kao danas demejane) na trgu u sredistu sela. Slijedi prigodna priredba u skoli i misa u crkvi. Foto: Josko Supic / CROPIX
hits: 3
srinjine_proslava2-100619.jpg
Srinjine,100619. Proslava Dana mjesta Srinjine, te dan skole i dan Zupe porodjenja BDM tradicionalno pocinje otvaranjem bacve ( ili kao danas demejane) na trgu u sredistu sela. Slijedi prigodna priredba u skoli i misa u crkvi. Na fotografiji: Predsjednik vijeca MO Toni Covic (lijevo) i Nino Vela, splitskin dogradonacelnik nazdravljaju ispred demejane. Foto: Josko Supic / CROPIX
hits: 3
srinjine_proslava1-100619.jpg
Srinjine,100619. Proslava Dana mjesta Srinjine, te dan skole i dan Zupe porodjenja BDM tradicionalno pocinje otvaranjem bacve ( ili kao danas demejane) na trgu u sredistu sela. Slijedi prigodna priredba u skoli i misa u crkvi. Na fotografiji: Predsjednik vijeca MO Toni Covic (lijevo) i Nino Vela, splitskin dogradonacelnik nazdravljaju ispred demejane. Foto: Josko Supic / CROPIX
hits: 1