Dnevni servis | Zadar, 11.06.2019 - Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet
otvorena_ulica6-110619.jpg
Zadar, 110619. Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet. Hrvatske ceste su ulozile su preko 40 milijuna kuna u obnovu prometnica od Bulevara do Liburnske obale. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 9
otvorena_ulica5-110619.jpg
Zadar, 110619. Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet. Hrvatske ceste su ulozile su preko 40 milijuna kuna u obnovu prometnica od Bulevara do Liburnske obale. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
otvorena_ulica4-110619.jpg
Zadar, 110619. Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet. Hrvatske ceste su ulozile su preko 40 milijuna kuna u obnovu prometnica od Bulevara do Liburnske obale. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
otvorena_ulica3-110619.jpg
Zadar, 110619. Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet. Hrvatske ceste su ulozile su preko 40 milijuna kuna u obnovu prometnica od Bulevara do Liburnske obale. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
otvorena_ulica2-110619.jpg
Zadar, 110619. Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet. Hrvatske ceste su ulozile su preko 40 milijuna kuna u obnovu prometnica od Bulevara do Liburnske obale. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
otvorena_ulica1-110619.jpg
Zadar, 110619. Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet. Hrvatske ceste su ulozile su preko 40 milijuna kuna u obnovu prometnica od Bulevara do Liburnske obale. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
otvorena_ulica-110619.jpg
Zadar, 110619. Ulica Nikole Subica Zrinskog danas popodne pustena je u promet. Hrvatske ceste su ulozile su preko 40 milijuna kuna u obnovu prometnica od Bulevara do Liburnske obale. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2