Dnevni servis | Benkovac, 10.08.2019 - Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara...
benkovacki_sajam9-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: Goran Jerbic, drzavni inspektor. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 5
benkovacki_sajam8-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: Goran Jerbic, drzavni inspektor. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
benkovacki_sajam7-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
benkovacki_sajam6-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
benkovacki_sajam5-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
benkovacki_sajam4-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
benkovacki_sajam3-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
benkovacki_sajam2-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
benkovacki_sajam17-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: inspektor (u crvenoj majici) pregledava kombi. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
benkovacki_sajam16-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: Goran Jerbic, drzavni inspektor. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 5
benkovacki_sajam15-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: vlasnik pasa (u bijeloj kosulji) koji je dobio prijavu zbog drzanja pasa i inspektori. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
benkovacki_sajam14-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
benkovacki_sajam13-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: Miljenko Jurjevic, veterinarski inspektor. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
benkovacki_sajam12-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
benkovacki_sajam11-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
benkovacki_sajam10-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
benkovacki_sajam1-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: detalj sa sajma. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
benkovacki_sajam-100819.jpg
Benkovac, 100819. Koordinirana akcije Drzavnog inspektorata, policije i komunalnih redara na Benkovackom sajmu - jutro obiljezilo nekoliko kaznenih i prekrsajnih prijava. Na fotografiji: vlasnik pasa (u bijeloj kosulji) koji je dobio prijavu zbog drzanja pasa i inspektori. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2