Dnevni servis | Makarska, 11.09.2019 - Instalacija Spomenik Ljubavi na poluotoku Sveti Petar
spomenik_ljubavi9-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Spomenik Ljubavi na Svetom Petru. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 4
spomenik_ljubavi8-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Nebrojeni katanci zaliveni epoksilnom smolom u Spomeniku Ljubavi . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
spomenik_ljubavi7-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Nebrojeni katanci zaliveni epoksilnom smolom u Spomeniku Ljubavi . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
spomenik_ljubavi6-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Nebrojeni katanci zaliveni epoksilnom smolom u Spomeniku Ljubavi . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
spomenik_ljubavi5-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Spomenik Ljubavi na Svetom Petru. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
spomenik_ljubavi4-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Spomenik Ljubavi na Svetom Petru. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
spomenik_ljubavi3-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Spomenik Ljubavi na Svetom Petru. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
spomenik_ljubavi2-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Spomenik Ljubavi na Svetom Petru. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
spomenik_ljubavi11-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Nebrojeni katanci zaliveni epoksilnom smolom u Spomeniku Ljubavi . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
spomenik_ljubavi10-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Spomenik Ljubavi na Svetom Petru. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
spomenik_ljubavi1-110919.jpg
Makarska, 110919 Instalacija Spomenik Ljubavi uz setnicu na poluotoku Sveti Petar u Makarskoj. Spomenik je izradjen od kamena u obliku dva spojena srca a ispunjen je nebrojenim tzv ljubavnim katancima koje su zaljubljeni parovi desetak godina zakljucavali na lancanu ogradu setnice nakon cega bi kljuc bacali u more. Kad je ponestalo mjesta za nove katance stari su skinuti i deponirani u ovaj spomenik koji je na ideju Ivana Rose Duska izradio klesar Jure Skender. Projekt su podrzali TZ i Grad Makarska. Na fotografiji : Spomenik Ljubavi na Svetom Petru. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1