Dnevni servis | Rijeka, 21.11.2019 - Objava rezultata kriminalistickog istrazivanja o ugrozavanju okolista...
mup_konferencija8-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: dokazne fotografije zatecenog stanja na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
mup_konferencija7-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: dokazne fotografije zatecenog stanja na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5
mup_konferencija6-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: dokazne fotografije zatecenog stanja na terenu. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
mup_konferencija5-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: Robert Tomac, voditelj sluzbe opceg kriminaliteta i Marija Vukelic, koordinatorica podrucnog ureda Rijeka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
mup_konferencija4-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: Robert Tomac, voditelj sluzbe opceg kriminaliteta i Marija Vukelic, koordinatorica podrucnog ureda Rijeka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
mup_konferencija3-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: Robert Tomac, voditelj sluzbe opceg kriminaliteta i Marija Vukelic, koordinatorica podrucnog ureda Rijeka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
mup_konferencija2-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: Robert Tomac, voditelj sluzbe opceg kriminaliteta . Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
mup_konferencija1-211119.jpg
Rijeka, 211119. Objave detaljnih rezultata kriminalistickog istrazivanja u vezi ugrozavanja okolisa otpada - slucaj od 14. i 15. listopada na podrucju Kikovice kada je 45-godisnjak neovlasteno odlozio na tlo vecu kolicinu opasnog otpada - Kalcijev karbid, tzv. karabit, cime je ugrozio okolis. Na fotografiji: Robert Tomac, voditelj sluzbe opceg kriminaliteta i Marija Vukelic, koordinatorica podrucnog ureda Rijeka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4