Sport | Pamporovo, 22.03.2019 - Interski: svjetsko prvenstvo nacionalnih skola skijanja, zatvaranje
interski_zatvaranje9-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 13
interski_zatvaranje8-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 3
interski_zatvaranje7-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 3
interski_zatvaranje6-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 4
interski_zatvaranje5-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 5
interski_zatvaranje4-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 5
interski_zatvaranje3-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 5
interski_zatvaranje2-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 4
interski_zatvaranje15-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 5
interski_zatvaranje14-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 4
interski_zatvaranje13-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 4
interski_zatvaranje12-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 5
interski_zatvaranje11-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 4
interski_zatvaranje10-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 3
interski_zatvaranje1-220319.jpg
Pamporovo, 220319. Bugarska. Interski, prvenstvo svijeta i prezentacija nacionalnih skola skijanja koje se odrzava svake cetiri godine. Osim prakticne i teoretske demonstracije, najatraktivniji dio su nastupi Demo timova. Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
hits: 4