Dnevni servis | Karlovac, 10.09.2019 - Prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva
medicinari_prosvjed9-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 5
medicinari_prosvjed8-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 3
medicinari_prosvjed7-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
medicinari_prosvjed6-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
medicinari_prosvjed5-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
medicinari_prosvjed4-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
medicinari_prosvjed3-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
medicinari_prosvjed2-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
medicinari_prosvjed10-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
medicinari_prosvjed1-100919 .jpg
Karlovac, 100919. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehnicara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi i danas je odrzao mirni prosvjed zaposlenih u djelatnosti zdravstva. Tako se prosvjed odrzao i ispred karlovacke bolnice. Na fotografiji: Prosvjed medicinara. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2