Dnevni servis | Zagreb, 21.10.2019 - Dani kolektivne sadnje drveca pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj
panj9-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 10
panj8-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
panj7-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 4
panj6-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 6
panj5-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 4
panj4-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
panj3-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
panj2-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
panj19-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: Konferencija za medije na Sumarskom fakultetu na kojoj je predstavljen projekt. Pokretacica akcije Mateja Angelina Kramar. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 8
panj18-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: Konferencija za medije na Sumarskom fakultetu na kojoj je predstavljen projekt. Josip Margaletic iz Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
panj17-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: Konferencija za medije na Sumarskom fakultetu na kojoj je predstavljen projekt. Tatjana Operta iz gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zastitu okolisa, Josip Margaletic iz Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 6
panj16-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: Konferencija za medije na Sumarskom fakultetu na kojoj je predstavljen projekt. Damir Miskulin iz Hrvatskih suma, Tatjana Operta iz gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zastitu okolisa, Josip Margaletic iz Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 4
panj15-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: Konferencija za medije na Sumarskom fakultetu na kojoj je predstavljen projekt. Damir Miskulin iz Hrvatskih suma, Tatjana Operta iz gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zastitu okolisa, Josip Margaletic iz Sumarskog fakulteta i pokretacica akcije Mateja Angelina Kramar. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 4
panj14-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
panj13-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
panj12-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 4
panj11-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
panj10-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
panj1-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
panj-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: pokazna radionica sadnje drveca koju je zainteresiranima odrzao Vinko Paulic sa Sumarskog fakulteta u rasadniku Sumarskog fakulteta. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 6
panj20-211019.jpg
Zagreb, 211019. Gradjanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveca koja se provodi pod imenom Zasadi drvo, ne budi panj, a koja je pokrenuta s idejom da svatko moze zasaditi drvo i na taj nacin doprinijeti poboljsanju vlastite zivotne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Na fotografiji: Konferencija za medije na Sumarskom fakultetu na kojoj je predstavljen projekt. Damir Miskulin iz Hrvatskih suma. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3