Dnevni servis | Sibenik, 22.01.2020 - U Hrvatskom narodnom kazalistu otvorena izlozba kostima Sare Lovric Caparin
izlozba_kostimi23-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 22
izlozba_kostimi22-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 9
izlozba_kostimi21-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 6
izlozba_kostimi20-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi19-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi18-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi17-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 6
izlozba_kostimi16-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Na fotografiji: Sara Lovric Caparin. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 9
izlozba_kostimi15-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi14-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 8
izlozba_kostimi13-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 6
izlozba_kostimi12-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi11-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 8
izlozba_kostimi10-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi09-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi08-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 6
izlozba_kostimi07-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 6
izlozba_kostimi06-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 8
izlozba_kostimi05-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Na fotografiji: Sara Lovric Caparin. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 9
izlozba_kostimi04-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi03-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 8
izlozba_kostimi02-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 7
izlozba_kostimi01-220120.jpg
Sibenik, 220120. U Hrvatskom Narodnom kazalistu otvorena je izlozba kostima Sare Lovric Caparin, kostimografkinje sibenskog kazalista. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 6