Dnevni servis | Zagreb, 24.03.2020 - Milan Bandic sa suradnicima obisao potresom unistene kuce
epicentar_markusevac4-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 1
epicentar_markusevac9-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac8-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: Milan Bandic, Kresimir Kompesak. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 2
epicentar_markusevac7-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac6-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac5-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 1
epicentar_markusevac3-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac24--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: vatrogasac. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac26--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac23--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: Mialn Bandic. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 2
epicentar_markusevac22--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: Mialn Bandic. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac21--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: Kresimir Kompesak. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 1
epicentar_markusevac2-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac20--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac19--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac18--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 1
epicentar_markusevac17--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac16--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac15--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac14--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac13--240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 2
epicentar_markusevac12-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac11-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: Milan Bandic, Kresimir Kompesak. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac10-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac1-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0
epicentar_markusevac-240320.jpg
Zagreb, 240320. Milan Bandic sa suradnicima obisao je potresom unistene kuce u Markusevackom Popovcu koje imaju zabaranu za koristenje od strane staticara. Na fotografiji: unistene kuce. Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
hits: 0