Dnevni servis | Zagreb, 25.03.2020 - Zbog potresa pukla stakla na vrhu hotela Westin
hotel_westin7-250320.jpg
Zagreb, 250320. Savska. Popucala stakla na vrhu hotela Westin. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 1
hotel_westin6-250320.jpg
Zagreb, 250320. Savska. Popucala stakla na vrhu hotela Westin. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 1
hotel_westin5-250320.jpg
Zagreb, 250320. Savska. Popucala stakla na vrhu hotela Westin. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
hotel_westin4-250320.jpg
Zagreb, 250320. Savska. Popucala stakla na vrhu hotela Westin. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 1
hotel_westin3-250320.jpg
Zagreb, 250320. Savska. Popucala stakla na vrhu hotela Westin. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
hotel_westin2-250320.jpg
Zagreb, 250320. Savska. Popucala stakla na vrhu hotela Westin. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
hotel_westin1-250320.jpg
Zagreb, 250320. Savska. Popucala stakla na vrhu hotela Westin. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0